Sprawa uchylono

Sygnatura sprawy:
VII Kow 4835/2019
Wydział:
VII Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
Data:
2019-10-21
Sala:
305
Godzina:
10:15
Przewodniczący
SSO Ilona Wita
Status:
uchylono