Sprawa Czynna

Sygnatura sprawy:
VII Kow 4825/2019
Wydział:
VII Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
Data:
2019-10-22
Sala:
bs
Godzina:
00:00
Przewodniczący
SSO Bogdan Jajszczok
Status:
Czynna