Warunki ponownego wykorzystywania ISP w Sądzie Okręgowym w Gliwicach

 1. Ponowne wykorzystywanie informacji zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Sądu Okręgowego w Gliwicach (www.gliwice.so.gov.pl) jest bezpłatne.
  Dalsze udostępnianie informacji w tej samej formie, przez podmiot powtórnie je wykorzystujący również następuje co do zasady bezpłatnie. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy informacja publiczna pozyskana w celu jej ponownego wykorzystania jest poddawana przetworzeniu przez podmiot zamierzający ją powtórnie wykorzystywać.

 2. Podmiot ponownie wykorzystujący informacje umieszczone na stronie wymienionej w pkt 1 jest zobowiązany do podania źródła ich pochodzenia (wskazania strony, z której informacje zostały pozyskane).
  Jeżeli informacjami tymi pozostają orzeczenia sądowe, podmiot ponownie wykorzystujący informacje jest zobowiązany do podania daty ich wydania, siedziby sądu oraz sygnatury akt sprawy.

 3. Informacje publiczne nieudostępnione w sposób określony w pkt 1 udostępniane są na wniosek.
  W takim przypadku zasady ich ponownego wykorzystania określone zostaną indywidualnie, z uwzględnieniem w szczególności obowiązku podania źródła pochodzenia informacji publicznej, a w odniesieniu do orzeczeń sądowych obowiązku podania daty ich wydania, siedziby sądu oraz sygnatury akt sprawy.
  Sąd Okręgowy w Gliwicach może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

 4. Sąd Okręgowy w Gliwicach nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie informacji (przez podmioty ponownie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę (dot. ochrony danych osobowych lub tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności), a także za informacje pozyskane w sposób inny niż określony w pkt 1 z pominięciem procedury wnioskowej.

 5. Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania nie może wprowadzać ograniczenia korzystania z tej informacji przez innych użytkowników.

 6. Podmiot dokonujący przetworzenia informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystania, zobowiązany jest do wskazania tej okoliczności.
  Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w postaci orzeczenia sądowego jest zobowiązany do wskazania, czy wykorzystuje je w całości, czy we fragmentach, a jeśli tak to w jakich (np. uzasadnienie faktyczne orzeczenia, uzasadnienie prawne).

Rejestr zmian dla: Warunki ponownego wykorzystywania ISP w Sądzie Okręgowym w Gliwicach

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-02
Publikacja w dniu:
2019-01-02
Opis zmiany:
Aktualizacja danych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2017-03-17
Publikacja w dniu:
2017-03-17
Opis zmiany:
dodanie informacji