Sąd Okręgowy w Gliwicach zapraszają na Konferencję Dialog. Motywacja. Rodzina.

Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach

i

Sąd Okręgowy w Gliwicach

zapraszają na

 Konferencję

Dialog. Motywacja. Rodzina.

System Wspierania Rodzicielstwa Zastępczego w Gliwicach. 

6 czerwca 2018 r.

 

Budynek Sądu Okręgowego w Gliwicach

ul. Zawiszy Czarnego1f

44-100 Gliwice

 

 konferencja

 

8:45 – 9:15

Rejestracja uczestników konferencji

9:15 – 9:25

Powitanie uczestników

 

Ewa Pruska – Zastępca Dyrektora CPZiWR w Gliwicach

Pedagog opiekuńczo-wychowawczy. Specjalista z zakresu pieczy zastępczej (szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze, szkolenie rodzin zastępczych, promocja rodzicielstwa zastępczego). Posiada uprawnienia do organizowania i prowadzenia rodzinnych form opieki zastępczej.

9:25 – 9:50

Otwarcie konferencji przez przedstawiciela Samorządu Miasta Gliwice

9:50 – 10:15

Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza w Gliwicach

 

Mariola Zalewska Dyrektor CPZiWR w Gliwicach

Pedagog. Specjalista z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Szkoleniowiec/trener dla profesjonalnej kadry systemu pieczy zastępczej Posiada uprawnienia i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/treningów min. dla rodziców i kandydatów na rodziny zastępcze.

10:15 – 10:30

 

Rodzinna piecza zastępcza w perspektywie sędziego rodzinnego

 

Jolanta Żak – SSR del. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gliwicach

10:30 – 11:00

Dialog Motywujący w odniesieniu do ambiwalencji wobec zmiany

Jarosław Banaszak – Trener Dialogu Motywującego, Terapeuta Motywujący oraz Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Posiada Certyfikat Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej.

 

11:00 – 11:15

Dwa światy: „Nasze dziecko u was” – rodzic biologiczny w systemie pieczy zastępczej

Joanna Kukowka – Specjalista Działu Poradnictwa Rodzinnego i Pomocy Specjalistycznej CPZiWR w Gliwicach. Pedagog resocjalizacyjny i psycholog kliniczny w trakcie certyfikacji psychoterapeuty systemowego. Specjalista pracy z rodziną i młodzieżą.

11:15 – 11:30

Przerwa kawowa

11:30 – 12:00

Stereotyp, jako przeszkoda w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Dr Grzegorz Wrona – Doktor nauk prawnych, ukończył aplikację sądową, złożył egzamin sędziowski i adwokacki. Certyfikowany Specjalista Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (certyfikat PARPA), Certyfikowany Superwizor z Zakresu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia.

12:00 – 12:15

 

Dwa światy: „Wasze dziecko u nas”rodzic zastępczy w systemie pieczy zastępczej

Joanna Czaja – Kierownik Działu Pieczy Zastępczej CPZiWR
 w Gliwicach. Pedagog opiekuńczo-wychowawczy. Specjalista z zakresu pracy z rodziną i pieczy zastępczej.  Koordynuje działania z zakresu promocji rodzinnych form pieczy zastępczej.

12:15 – 12:30

Rodzina Zastępcza – Imperium Mocy – zawodowe rodziny zastępcze
 w Gliwicach.

 

Agnieszka Arbaszewska, Małgorzata Paszkowska – Gliwickie Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych Pod Skrzydłami

12:30 – 13:00

Mediacje, jako forma dialogu w rozwiązywaniu sporów z zakresu prawa rodzinnego

Dr, hab. Anna Kalisz – radca prawny, pracownik Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wykładowca akademicki; prof. nadzw. Wydział Filologiczno-Historyczny, Instytut Prawa, Administracji
 i Zarządzania Akademii Jana Długosza w Częstochowie. Mediator sądowy.  Współautorka około stu publikacji z zakresu stosowania i wykładni prawa wspólnotowego oraz Alternative Dispute Resolution (ADR).

 

13.00 – 13.30

Superwizja – wgląd, perspektywa i wsparcie w pracy na rzecz rodziny

Bernadeta Grobelny – Superwizor, trener, socjoterapeuta, dyrektor programowy Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM
 w Katowicach. Absolwentka Studium Pedagogicznego,  Studium Socjoterapii oraz Studium Edukacji Psychoseksualnej. Certyfikowany Superwizor Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP; posiada rekomendację trenerską do prowadzenia treningów interpersonalnych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

13:30 – 13:45

Pobyt w mieszkaniu chronionym, jako etap procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej

 

Bernadeta Bonus Koordynator Mieszkań Chronionych CPZiWR
 w Gliwicach dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej. Socjolog, specjalista I stopnia w zawodzie pracownik socjalny. Wieloletnie doświadczenie, jako konsultant do spraw osób starszych i niepełnosprawnych OPS w Gliwicach.

13:45 – 14:00

Podsumowanie konferencji

Magdalena Fornal – Specjalista pracy z rodziną/organizator pieczy zastępczej CPZiWR. Pedagog resocjalizacyjny i pracy socjalnej, socjolog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień; w procesie certyfikacji Studium Psychoterapii integrującego Dialog Motywujący i Terapię Poznawczo-Behawioralną (w tym klasyczną TPB, Terapię Schematów oraz terapię tzw. trzeciej fali - ACT, Mindfulness).

 

KONIECZNOŚĆ MAILOWEGO ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA

 

Kontakt:

MagdalenaFornal

E-mail: fornal_m@cpz.gliwice.eu

Facebook: Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach

Telefon: 606 107 576

Rejestr zmian dla: Sąd Okręgowy w Gliwicach zapraszają na Konferencję Dialog. Motywacja. Rodzina.

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2018-05-29
Publikacja w dniu:
2018-05-29
Opis zmiany:
poprawa komunikatu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2018-05-29
Publikacja w dniu:
2018-05-29
Opis zmiany:
Nowy komunikat