Remont z elementami przebudowy budynku przy ul. Wojska Polskiego 24 w Raciborzu na potrzeby sądownictwa powszechnego"- III ETAP

Rejestr zmian dla: Remont z elementami przebudowy budynku przy ul. Wojska Polskiego 24 w Raciborzu na potrzeby sądownictwa powszechnego"- III ETAP

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2017-10-31
Publikacja w dniu:
2017-10-31
Opis zmiany:
ogłoszenie o udzieleniu zamowienia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zamówienia Publiczne Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Golińska
Dokument z dnia:
2017-10-23
Publikacja w dniu:
2017-10-23
Opis zmiany:
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zamówienia Publiczne Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Golińska
Dokument z dnia:
2017-10-12
Publikacja w dniu:
2017-10-12
Opis zmiany:
zbiorcze zestawienie złożonych ofert
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zamówienia Publiczne Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Golińska
Dokument z dnia:
2017-09-26
Publikacja w dniu:
2017-09-26
Opis zmiany:
ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, projekt, przedmiar, specyfikacja techniczna