Praktyki

Sąd Okręgowy w ramach swoich możliwości kadrowych i lokalowych umożliwia odbycie praktyk studentom uczelni wyższych jak i uczniom szkół średnich ( uczeń musi mieć ukończone 18 lat),  które podpisały porozumienie z naszym sądem.

Lista uczelni wyższych                                                 

Lista szkół średnich.

 

Jeśli uczelnia lub szkoła średnia nie podpisała dotychczas porozumienia z Sądem Okręgowym w Gliwicach o organizację praktyki dla studentów/uczniów, konieczne jest podpisanie porozumienia.

Wzór porozumienia dla studentów szkół wyższych  

Wzór porozumienia dla szkół średnich

Wzór porozumienia dla słuchaczy

 

W celu uzyskania wstępnej zgody na odbycie praktyki i dokonania uzgodnień dotyczących miejsca odbywania praktyki oraz terminu należy kontaktować się telefonicznie pod nr 32 33 80 101.

Aby uzyskać zgodę na odbycie praktyk w Sądzie Okręgowym wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

- podanie skierowane do Prezesa Sądu, w którym należy wskazać imię i nazwisko studenta/słuchacza, okres trwania praktyki, Wydział lub Oddział w którym będą odbywane praktyki, wymiar godzin dzienny

- skierowanie z uczelni podpisane przez przedstawiciela uczelni/szkoły

- zaświadczenie o ubezpieczeniu od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

 

Komplet dokumentów należy złożyć co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem praktyk, osobiście w Sekretariacie Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach (pokój 201), bądź przesłać na adres: Sąd Okręgowy w Gliwicach ul. Kościuszki 15, 44-100 Gliwice.

Dokumenty niekompletne nie będą honorowane.

 

Praktykant zostanie zawiadomiony pisemnie o wyrażeniu zgody na odbycie praktyki.

Rejestr zmian dla: Praktyki

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2018-06-28
Publikacja w dniu:
2018-06-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2018-06-28
Publikacja w dniu:
2018-06-28
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-28
Publikacja w dniu:
2018-06-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2018-06-28
Publikacja w dniu:
2018-06-28
Opis zmiany:
aktualizacja strony