Ograniczenie pracy Sądu Okręgowego w Gliwicach w dniach 13.03-31.03.2020

2020-03-12 15:50

Informujemy, że Zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach nr Adm.-0181-11/20 z dnia 12.03.2020 r. /pdf ~284kB , w okresie od dnia 13 marca 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku, odwołane zostało rozpoznanie spraw sądowych wskazanych na wokandach, obejmujących rozprawy oraz posiedzenia jawne wyznaczone w Sądzie Okręgowym w Gliwicach (za wyjątkiem ogłoszenia orzeczeń w sprawach, w których odroczono ich ogłoszenie).

Wykaz kategorii spraw pilnych, podlegających rozpoznaniu, został wprowadzony Zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach nr Adm.-0181-13/20 z dnia 12.03.2020 r. /pdf ~736kB/ wraz z Aneksem nr 1 do Zarządzenia Adm.-0181-13/20 /pdf ~350kB/ i Aneksem nr 2 do Zarządzenia Adm.-0181-13/20 /pdf ~367kB/

W związku z rozpowszechnianiem na terenie kraju wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa) w celu zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach:
- Sądu Okręgowego w Gliwicach przy ul. Kościuszki 15, 
- Sali Rozpraw Karnych przy ul. Zawiszy Czarnego 1 f,
- Ośrodka Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Gliwicach z siedzibą w Rybniku przy ul. Piłsudskiego 33,
- w Raciborzu przy ul. Wojska Polskiego 24

Na podstawie Zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach i Dyrektora Sądu Okręgowego w Gliwicach nr Adm.-0181-12/20 z dnia 12 marca 2020 r. /pdf ~716kB/ wraz z Aneksem nr 1/pdf ~461kB/Aneksem nr 2/pdf ~323kB/ , Aneksem nr 3/pdf ~660kB/ i Aneksem nr 4 /pdf ~392kB/ do tego zarządzenia : :

1. Ogranicza się dostęp interesantów do Sądu jedynie do osób wezwanych lub zawiadomionych (uczestników postępowań sądowych), w sprawach, o których mowa w § 1 i § 3 Zarządzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 12 marca 2020 roku o nr Adm.-0181-13/20 /pdf ~736kB/ wraz z Aneksem nr 1 do Zarządzenia Adm.-0181-13/20 /pdf ~350kB/ i Aneksem nr 2 do Zarządzenia Adm.-0181-13/20 /pdf ~367kB/
2. Odwołuje się w Sądzie Okręgowym w Gliwicach poniedziałkowe dyżury w godzinach 15.30 – 18.00 
3. Odwołuje się przyjęcia stron przez Prezesa i Wiceprezesów Sądu. (Skargi należy składać w wersji pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego lub elektronicznie).
4. Od dnia 13 marca 2020 roku - do odwołania - interesantów nie przyjmują następujące komórki organizacyjne Sądu Okręgowego w Gliwicach:
- Sekretariaty Wydziałów/Oddziałów/Sekcji,
- Biura Obsługi Interesantów,
- Czytelnie akt,
- Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego,
- Sekretariaty Prezesa Sądu Okręgowego, Wiceprezesów Sądu Okręgowego, Kierownika Ośrodka Zamiejscowego oraz Dyrektora Sądu Okręgowego.
5. Korespondencję we wszystkich sprawach przyjmują Biura Podawcze w budynkach: Sądu Okręgowego w Gliwicach oraz Ośrodka Zamiejscowego w Rybniku.
6. Podstawowymi formami kontaktu z Sądem Okręgowym w Gliwicach są:
- forma pisemna – za pośrednictwem operatora pocztowego,
- kontakt telefoniczny,
- poczta elektroniczna/ePUAP/fax.

 

W celu uzyskania indywidualnych informacji należy kontaktować się pod następujące numery telefonów:
Biuro Obsługi Interesantów w Gliwicach: 
32 3380-118, 117, 116, 115, 114
Biuro Obsługi Interesantów w Rybniku: 
32 7840-581, 582, 583
Sekretariat Wydziału I Cywilnego: 
32 3380-107
Sekretariat Wydziału II Cywilnego (OZ Rybnik): 
32 7840-440 
Sekretariat Wydziału III Cywilnego Odwoławczego : 
32 3380-254
Sekretariat Wydziału IV Karnego: 
32 3380-290
Sekretariat Wydziału V Karnego (OZ Rybnik): 
32 7840-519 
Sekretariat Wydziału VI Karnego Odwoławczego: 
32 3380-153
Sekretariat Wydziału VII Penitencjarnego: 
32 3380-146
Sekretariat Wydziału VIII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych: 
32 3380-182
Sekretariat Wydziału IX Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (OZ Rybnik): 
32 7840-424 
Sekretariat Wydziału X Gospodarczego: 
32 3380-270
Sekretariat Wydziału XII Cywilnego-Rodzinnego: 
32 3380-247

W związku z zapobieganiem zagrożeniu epidemicznemu zaleca się dokonywanie wszelkich opłat do spraw toczących się w Sądzie Okręgowym w Gliwicach w następujący sposób:


Rejestr zmian dla: Ograniczenie pracy Sądu Okręgowego w Gliwicach w dniach 13.03-31.03.2020

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2020-04-03
Publikacja w dniu:
2020-04-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2020-04-03
Publikacja w dniu:
2020-04-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2020-04-03
Publikacja w dniu:
2020-04-03
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2020-03-26
Publikacja w dniu:
2020-03-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2020-03-25
Publikacja w dniu:
2020-03-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2020-03-24
Publikacja w dniu:
2020-03-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2020-03-20
Publikacja w dniu:
2020-03-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2020-03-19
Publikacja w dniu:
2020-03-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2020-03-19
Publikacja w dniu:
2020-03-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-19
Publikacja w dniu:
2020-03-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-19
Publikacja w dniu:
2020-03-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-19
Publikacja w dniu:
2020-03-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-19
Publikacja w dniu:
2020-03-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-19
Publikacja w dniu:
2020-03-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-19
Publikacja w dniu:
2020-03-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-19
Publikacja w dniu:
2020-03-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2020-03-19
Publikacja w dniu:
2020-03-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach i Dyrektor Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach i Dyrektor Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach i Dyrektor Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2020-03-12
Publikacja w dniu:
2020-03-12
Opis zmiany:
b/d