OGRANICZENIA DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Prawo do informacji publicznej nie pozostaje prawem bezwzględnym i w zgodzie z art. 5 u.d.i.p. podlega pewnym ograniczeniom, m.in. ze względu na:

  • Tajemnice ustawowo chronione;
  • Informacje niejawne;
  • Prywatność osoby fizycznej;
  • Prywatność osoby pełniącej funkcję publiczną w zakresie informacji niemającej związku z pełnieniem tejże funkcji;
  • Tajemnicę przedsiębiorcy;
  • Inne ograniczenia o charakterze dyspozytywnym.

     Z powyższym nierozerwalnie związany jest art. 47 Konstytucji RP, stanowiący iż każdy ma prawo do ochrony prawnej życia rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

Rejestr zmian dla: OGRANICZENIA DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-02
Publikacja w dniu:
2019-01-02
Opis zmiany:
Aktualizacja informacji
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2017-03-17
Publikacja w dniu:
2017-03-17
Opis zmiany:
dodanie informacji