Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Sądu Okręgowego w Gliwicach

ZAPYTANIE O UTYLIZACJĘ SPRZĘTU

KOMPUTEROWEGO I ELEKTRONICZNEGO

Działając w oparciu o ustawę z dnia  01 sierpnia 2018r. (Dz.U. z 2018r. poz.1466) o zużytym sprzęcie elektryczny i elektronicznym Sąd Okręgowy w Gliwicach zwraca się do zakładów przetwarzania zajmujących się recyklingiem i utylizacją zużytego sprzętu elektronicznego oraz pozostałych spełniających wymagania ustawy w tym zakresie o ofertę cenową na odbiór zużytego sprzętu.

Rodzaj i ilość sprzętu przedstawiona jest w załączniku nr 1 do zapytania.

Proszę o podanie ceny jednostkowej brutto za kilogram zużytego sprzętu elektronicznego. W przypadku rozróżnienia rodzaju sprzętu elektronicznego proszę o podanie ceny jednostkowej dla każdej grupy utylizowanego sprzętu (monitor, komputer, drukarka).

Sąd Okręgowy w Gliwicach zastrzega sobie prawo do zmiany ilości sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Termin złożenia oferty do dnia 28 września 2018r. do godz. 12:00 w siedzibie Sądu pok. 112 lub drogą email na adres: g.zajaczkowski@gliwice.so.gov.pl

Załączniki:

   Pismo - Zapytanie o utylizację sprzętu komputerowego i elektronicznego

   Załącznik nr1

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Sądu Okręgowego w Gliwicach

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Informatycznego Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Grzegorz Zajączkowski
Dokument z dnia:
2018-09-25
Publikacja w dniu:
2018-09-25
Opis zmiany:
Publikacja na stronie