Komunikat

Informujemy, że zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2018 roku (Dz. U. MS z 2018 r., poz. 199) w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach okręgowych oraz zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych w Sądzie Okręgowym w Gliwicach zniesiony został XII Wydział Cywilny i utworzony został XII Wydział Cywilny Rodzinny.

Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 lipca 2018 roku.

Właściwość Wydziałów określona zarządzeniem z dnia 29 czerwca 2018 roku:

I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych oraz spraw z zakresu prawa geologicznego i górniczego z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Tarnowskich Górach i Zabrzu, a także spraw rejestrowych z obszaru właściwości tego Sądu,

III Wydział Cywilny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości tego Sądu,

XII Wydział Cywilny Rodzinny - do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Tarnowskich Górach i Zabrzu oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych z obszaru właściwości tego Sądu.

 

Link do strony MS z zarządzeniem - https://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/dziennik-urzedowy-ministra-sprawiedliwosci/2018/download,3554,198.html

Rejestr zmian dla: Komunikat

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Oddział Administracji Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2018-07-04
Publikacja w dniu:
2018-07-04
Opis zmiany:
Nowy komunikat