Krótki rys historyczny

Sąd Okręgowy w Gliwicach został utworzony, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości ( Dz. U. z 2002 r. Nr 180, poz.1508 z późn. zm.), jako jeden z sądów w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach.


W obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach znajdują się:

 

  • Sąd Rejonowy w Gliwicach - dla miast: Gliwice, Knurów i Pyskowice oraz gmin: Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek i Wielowieś,
  • Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju - dla miasta Jastrzębie-Zdrój oraz gminy Pawłowice,
  • Sąd Rejonowy w Raciborzu - dla miasta Racibórz oraz gmin: Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie i Rudnik,
  • Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej - dla miasta Ruda Śląska,
  • Sąd Rejonowy w Rybniku - dla miasta Rybnik oraz gmin: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski i Świerklany,
  • Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach - dla miast: Kalety, Miasteczko Śląskie, Piekary Śląskie, Radzionków i Tarnowskie Góry oraz gmin: Krupski Młyn, Ożarowice, Świerklaniec, Tworóg i Zbrosławice,
  • Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim - dla miast: Pszów, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski oraz gmin: Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice i Mszana,
  • Sąd Rejonowy w Zabrzu - dla miasta Zabrze,
  • Sąd Rejonowy w Żorach - dla miasta Żory

zgodnie z wyżej wskazanym rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości.


Wydziały Sądu Okręgowego w Gliwicach określone zostały zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych (Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości Nr 3, poz. 9 z późn. zm.).

 

 

Sąd Okręgowy w Gliwicach został wyodrębniony ze struktury Sądu Okręgowego w Katowicach na początku 2001r.

Decyzja o podziale Sądu Okręgowego w Katowicach, a co za tym idzie okręgu tego Sądu, dojrzewała jednak już na długo przed jego utworzeniem.Pod koniec lat 90-tych w tym zakresie istniała zgodność poglądów między ówczesnym Prezesem Sądu Okręgowego w Katowicach Tadeuszem Kałusowskim i Prezesem Sądu Apelacyjnego w Katowicach Mariuszem Żakiem, jak również Ministerstwem Sprawiedliwości.

Gwałtowny wzrost ilość spraw, jednostek organizacyjnych i kadr powodowały, że kierowanie Sądem Okręgowym w Katowicach oraz podległymi mu jednostkami stawało się coraz bardziej skomplikowane.

 

W tym czasie w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach działały 22 sądy rejonowe i 58 innych jednostek organizacyjnych takich jak: kolegia do spraw wykroczeń, zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich, rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne i kuratorskie ośrodki pracy z młodzieżą.

 

W Sądzie Okręgowym w Katowicach orzekało ponad 200 sędziów, a w podległych sądach rejonowych ponad 580 sędziów i asesorów.

 

Rozważano czy siedzibą nowego sądu winien być Rybnik czy Gliwice.

O wyborze Gliwic przeważyła atrakcyjniejsza oferta władz samorządowych reprezentowanych przez Prezydenta Gliwic Zygmunta Frankiewicza.

 

We wrześniu 1999 roku Minister Sprawiedliwości Hanna Suchocka ustanowiła pełnomocnikiem do spraw utworzenia Sądu Okręgowego w Gliwicach sędziego Sądu Apelacyjnego w Katowicach Piotra Wojtowicza.

 

Budynek, które miasto Gliwice zaoferowało, wymagał poważnych robót adaptacyjnych. Do kwoty około 5 milionów złotych roboty porządkowe, projektowe i adaptacyjne zobowiązało się pokryć Miasto Gliwice. Gdy zamierzenie to zostało zrealizowane nieruchomość darowano Skarbowi Państwa i dalszym inwestorem stał się Sąd Apelacyjny w Katowicach.

 

Całość procesu inwestycyjnego trwała kilkanaście miesięcy.

W dniu 1 stycznia 2001 roku formalnie utworzono Sąd Okręgowy w Gliwicach, a pełnienie funkcji prezesa Minister Sprawiedliwości śp. Lech Kaczyński powierzył sędziemu Piotrowi Wojtowiczowi.

 

Rozpoczął się kolejny etap polegający na zapewnieniu Sądowi odpowiedniej kadry orzeczniczej i administracyjnej oraz na skonstruowaniu docelowej struktury organizacyjnej.

 

W marcu 2007 roku na Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach powołany został sędzia Wojciech Hajduk, który obecnie, tj. od marca 2012 roku piastuje stanowisko Dyrektora Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości.

 

W dniu 8 kwietnia 2011 roku w auli Politechniki Gliwickiej odbyła się rocznicowa uroczystość zorganizowana przez Kierownictwo Sądu Okręgowego w Gliwicach z okazji dziesięciolecia powołania Sądu oraz gliwickiego okręgu sądowego.

 

W trakcie uroczystości wystąpił m.in. Dyrektor Biura Ministra Sprawiedliwości Marek Łukaszewicz , były Wiceminister Sprawiedliwości i były Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego RP Janusz Niemcewicz, Prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz, członek Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Gabriela Ott, Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach Roman Sugier.

 

Aktualnie funkcję Prezesa Sądu Okręgowego pełni SSO Henryk Brzyżkiewicz, powołany dnia 28 marca 2012 roku przez Ministera Sprawiedliwości na sześcioletnią kadencję.

 

 

Obecnie w Sądzie Okręgowym w Gliwicach orzeka ponad 100 sędziów i jest to jeden z dziesięciu największych sądów okręgowych w Polsce.

 

 

Rejestr zmian dla: Krótki rys historyczny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-11-14
Publikacja w dniu:
2012-11-14
Opis zmiany:
aktualizacja