Zakres świadczonych usług

Pracownicy Biura Obsługi Interesantów (BOI) Sądu Okręgowego w Gliwicach są gotowi pomóc w zadowalający Państwa sposób.

Ich zadaniem jest udzielanie Państwu informacji nie stanowiących porad prawnych. Wobec tego nie usłyszycie Państwo odpowiedzi na pytania, które mogłyby być podpowiedzią co należy robić w Państwa sytuacji prawnej.

Pracownicy BOI nie udzielą również odpowiedzi na pytania, które nie są związane bezpośrednio z działalnością Sądu ponieważ odpowiedzi na nie należy szukać w innych instytucjach lub jednostkach organizacyjnych.

Biuro Obsługi Interesantów nie udziela również porad prawnych oraz informacji, które mogłyby naruszać przepisy innych aktów prawnych,    w tym ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnej.

 

Zakres świadczonych usług przez pracowników Biura Obsługi Interesantów

Pracownicy Sądu mogą:

 

Pracownicy Sądu nie mogą:
1. Wyjaśnić w jaki sposób działa sąd, jakie funkcjonują komórki w danym sądzie oraz jaki jest ich zakres działania;
2. Udzielić informacji o sposobach wszczęcia postępowania sądowego oraz podstawowych dokumentach, które należy złożyć wnosząc roszczenie/sprawę do sądu a także ogólnych informacji dotyczących terminów i sposobów wnoszenia środków zaskarżenia;
3. Poinformować ogólnie o możliwościach pozasądowego załatwienia sprawy (mediacja);
4. Udostępnić broszury, formularze sądowe, wzory pism procesowych
w sprawach najczęściej rozpoznawanych przez sąd;
5. Podać ogólne informacje dotyczące sygnatury akt sprawy, terminów
i numerów sal rozpraw oraz posiedzeń;
6. Podać datę rozstrzygnięcia, którego dotyczy zapytanie;
7. Udzielić informacji stronom postępowania oraz ich pełnomocnikom
o stanie ich sprawy sądowej;
8. Poinstruować jak prawidłowo należy wypełnić formularz sądowy;
9. Wstępnie skontrolować składaną korespondencję w celu wyeliminowania niekompletnych oraz źle skierowanych pism procesowych;
10. Umówić na osobisty odbiór dokumentów po uprzednim złożeniu wniosku z należną opłatą.

1. Udzielać porad prawnych;
2. Ocenić, czy w danym przypadku należy wnieść sprawę do sądu;
3. Poinformować co się stanie, gdy dane roszczenie zostanie skierowane do sądu;
4. Powiedzieć jak postępować w danym przypadku, aby najlepiej ochronić własne interesy (tylko prawnik może to ocenić);
5. Powiedzieć jakie treści - dowody w sprawie należy powołać
w piśmie sądowym;
6. Podsunąć, jakie treści wpisać w formularzu sądowym, aby pomogły w danej sytuacji prawnej - mogą wyjaśnić w jaki sposób formularz należy prawidłowo wypełnić;
7. Wskazać nazwisko prawnika, który będzie najlepszym pełnomocnikiem działającym w danym imieniu - może poinformować o siedzibach i numerach telefonów kancelarii adwokackich bądź radcowskich;
8. Rozmawiać z sędzią na temat tego, co będzie się działo w danej sprawie;
9. Umówić na rozmowę z sędzią prowadzącym daną sprawę poza salą sądową;
10. Wyjaśniać treści orzeczenia wydanego przez sędziego.

Rejestr zmian dla: Zakres świadczonych usług

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Joanna Garbacz
Dokument z dnia:
2018-01-04
Publikacja w dniu:
2018-01-04
Opis zmiany:
aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Biura Obsługi Interesantów
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2014-10-30
Publikacja w dniu:
2014-10-30
Opis zmiany:
wprowadzenie informacji nt. zakresu świadczonych usług przez pracowników Biura Obsługi Interesantów