Zmiana opłaty za wydanie informacji - dot. Krajowego Rejestru Karnego

 

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2014 roku zmianie ulegnie :

 

  • opłata za wydanie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,

  • opłata za wydanie informacji o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego.

 

od dnia 1 lipca 2014 roku opłata wynosić będzie : 30 zł.

 

OD DNIA 1 LIPCA 2014 ROKU POWYŻSZĄ OPŁATĘ WNOSI SIĘ W JEDEN Z NASTĘPUJĄCYCH SPOSOBÓW:

  • W FORMIE ZNAKÓW OPŁATY SĄDOWEJ (DO NABYCIA W PUNKCIE INFORMACYJNYM KRAJOWEGO REJESTRU 
    KARNEGO PRZY SĄDZIE OKRĘGOWYM W GLIWICACH),
  • GOTÓWKĄ W KASIE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB WE WPŁATOMACIE SĄDU OKRĘGOWEGO
    W GLIWICACH,
  • PRZELEWEM NA RACHUNEK MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI:

 

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

NBP O/O Warszawa

PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

Narodowy Bank Polski

Oddział Okręgowy Warszawa

Plac Powstańców Warszawy 4, 00-950 Warszawa

 

W tytule przelewu należy wskazać : imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu zbiorowego, których dotyczyć

ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia.

 

 

 


Z dniem 1 lipca 2014 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za wydanie informacji
z Krajowego Rejestru Karnego
, które zastąpi obowiązujące rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r.
w sprawie określenia wysokości opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego (Dz. U. Nr 151, poz. 1468).

Rejestr zmian dla: Zmiana opłaty za wydanie informacji - dot. Krajowego Rejestru Karnego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2014-06-24
Publikacja w dniu:
2014-06-24
Opis zmiany:
Poprawki stylistyczne i wizualne
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2014-06-24
Publikacja w dniu:
2014-06-24
Opis zmiany:
Poprawki stylistyczne i wizualne
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2014-06-24
Publikacja w dniu:
2014-06-24
Opis zmiany:
Poprawki stylistyczne i wizualne
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2014-06-24
Publikacja w dniu:
2014-06-24
Opis zmiany:
Porawka literówki
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2014-06-24
Publikacja w dniu:
2014-06-24
Opis zmiany:
Poprawki stylistyczne i wizualne
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2014-06-23
Publikacja w dniu:
2014-06-23
Opis zmiany:
zamieszczenie informacji nt. zmiany opłaty (KRK)