Komunikat Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach o uruchomieniu internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Gliwicach

 

Z dniem 1 czerwca 2014 roku został uruchomiony Portal Informacyjny Sądu Okręgowego w Gliwicach, który dostępny będzie pod adresem:

 

https://portal.katowice.sa.gov.pl

 

 

Portal Informacyjny ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym - w myśl obowiązujących przepisów prawa - a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom, dostępu do informacji, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Okręgowego w Gliwicach.

 

 

Użytkownik systemu otrzyma dostęp do informacji o stanie sprawy i o czynnościach podejmowanych w sprawie.

 

 

Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta", który jest dostępny na stronie głównej serwisu.

 

 

Weryfikacja danych odbywa się:

lub

poprzez porównanie danych podanych we wniosku z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego.

 

 

 

Weryfikacja danych kończy się aktywacją konta oraz wydrukowaniem przez pracowników Biura Obsługi Interesantów potwierdzenia założenia konta zawierającego login (numer PESEL) i hasło (które można zmienić po zalogowaniu w serwisie).

 

 

Logowanie następuje przez wpisanie loginu i hasła na stronie głównej Portalu Informacyjnego. Dostęp do konta jest możliwy dopiero po dokonaniu weryfikacji.
Sprawy na aktywnym koncie użytkownika pojawią się najwcześniej na drugi dzień roboczy od chwili aktywacji.

 

 

Zakres dostępu do serwisu oraz sposób zakładania i aktywacji konta określony jest szczegółowo w Regulaminie internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Gliwicach, którego akceptacja jest warunkiem korzystania z Portalu Informacyjnego. Regulamin znajduje się na stronie w/w Portalu Informacyjnego.

 

 

 

 

Zarządzenie Adm.0181-11/14 Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 25 kwietnia 2014 roku sprawie utworzenia Internetoweg Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Gliwicach

 

Aneks nr 1 do Zarządzenia Adm.0181-11/14 Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 25 kwietnia 2014 roku sprawie utworzenia Internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Gliwicach

 

Regulamin Portalu Informacyjnego

 

Instrukcja - Portal Informacyjny - krok po kroku

 

Ulotka informacyjna

Rejestr zmian dla: Komunikat Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach o uruchomieniu internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Gliwicach

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2014-04-25
Publikacja w dniu:
2014-06-01
Opis zmiany:
aktualizacja - zamieszczenie komunikatu Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach o uruchomieniu internetowego Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Gliwicach
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2014-05-29
Publikacja w dniu:
2014-05-30
Opis zmiany:
dodanie aneksu nr 1 do zarządzenia Adm.0181-11/14
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2014-05-30
Publikacja w dniu:
2014-05-30
Opis zmiany:
wprowadzenie informacji nt. Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Gliwicach