Uwaga! Ważne zmiany w kodeksie postępowania cywilnego

 

Uprzejmie informujemy, iż nastąpiła zmiana w przepisach kodeksu postępowania cywilnego ( Dz.U. 2013.654 z dnia 10.05.2013).

 

Zmiana dotyczy art. 126, art.177, art. 208.

 

 

W myśl zmienionych przepisów kpc, strona powodowa/wnioskująca w piśmie wszczynającym postępowanie cywilne (pozew, wniosek), powinna oprócz adresów bądź siedziby stron podać również numery ewidencyjne stron/uczestników postępowania, a zaliczamy do nich:


* numer PESEL lub numer NIP osoby fizycznej, jeżeli jest ona obowiązana do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub numer KRS , a w przypadku jego braku - numer nadany w innym właściwym rejestrze lub ewidencji.

 

 

Jeśli strona powodowa z jakichś przyczyn nie może podać numeru PESEL (bądź innych numerów ewidencyjnych wymienionych wyżej) strony pozwanej/uczestnika - jest obowiązana do podania danych pozwalających sądowi ( w myśl art. 208 1 kpc) na ustalenie właściwych numerów. Do danych tych zaliczamy: adres bądź siedzibę strony, imię ojca, imię matki, datę urodzenia, miejsce urodzenia.

 


Nie uzupełnienie tych danych w pozwie/wniosku
* odnośnie strony powodowej/wnioskującej skutkuje zwrotem pozwu/wniosku,
* odnośnie strony pozwanej/uczestnika - zawieszeniem postępowania.

 

Rejestr zmian dla: Uwaga! Ważne zmiany w kodeksie postępowania cywilnego

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Punktu Obsługi Interesanta
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2013-07-15
Publikacja w dniu:
2013-07-12
Opis zmiany:
aktualizacja - zamieszczenie informacji dot. zmian w kpc