Ogólne informacje o sądzie

W tej części serwisu znajdą Państwo  informacje szczegółowe dotyczące funkcjonowania sądu w szczególności zaś o:

 

 

 • ważnych wydarzeniach i zmianach wpływających na działanie sądu,
 • orzecznictwie Sądu Okręgowgo,
 • strukturze organizacyjnej sądu

w niej informacje o:

 

 • Podstawach prawnych na bazie których działa sąd,
 • Osobach piastujących najważniejsze funkcje w sądzie: Prezesie i Wiceprezezach sądu , Dyrektorze sądu,
 • Sędziach orzekających,
 • Rzeczniku prasowym,
 • Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego,
 • Wydziałach i Oddziałach Sądu Okręgowego,Biurze Obsługi Interesantów,
 • Kierownikach wydziałów i oddziałów oraz osobach zajmujących samodzielne stanowiska,
 • Kuratorach okręgowych,
 • Krajowym rejestrze karnym,
 • Rodzinnym ośrodku diagnostyczno - konsultacyjnym
 • Rzeczniku prasowym

 

Proszę wybrać interesujący Państwo temat z menu po lewej strony.

Zobacz również