II Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów z siedzibą w Zabrzu

 

II Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów

w Sądzie Okręgowym w Gliwicach

z siedzibą w Zabrzu

 

 

ul. Pawliczka 25
41 - 800 Zabrze
tel.: 32 / 777 11 66

fax.: 32 / 278 11 77

email: ozss.zabrze@gliwice.so.gov.pl

 

Godziny urzędowania:

Od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

 

Status prawny lub forma prawna jednostki:

Skarb Państwa - jednostka organizacyjna Sądu Okręgowego w Gliwicach.

Działa na podstawie ustawy o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz. U. z 2015r., poz. 1418) oraz zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia i ustalenia  obszarów właściwości opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów (Dz. Urz. z 2015r., poz. 260).

 

Organizacja jednostki:

II Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów z siedzibą w Zabrzu organizacyjnie działa w oparciu o ustawę o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz. U. z 2015r., poz. 1418) oraz zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015r. w sprawie utworzenia i ustalenia obszarów właściwości opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów (Dz. Urz. z 2015r., poz. 260).

 

Przedmiot działalności i kompetencje:

Badania psychologiczne, pedagogiczne lub lekarskie niezbędne do wydania opinii na zlecenia sądu                       w sprawach rodzinnych, opiekuńczych i w sprawach nieletnich.

 

Osoby zatrudnione:

Kierownik II OZSS - Jacek Gawełczyk, tel. 32 / 777 11 66

Specjaliści II OZSS

Sekretarki

 

 

Tryb działania jednostek organizacyjnych:

II Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów z siedzibą w Zabrzu organizacyjnie działa w oparciu o  ustawę o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów z dnia 5 sierpnia 2015r. (Dz. U. z 2015r., poz. 1418).

 

Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych:

Archiwa prowadzone są w oparciu o przepisy:

- ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1446 z pózn. zm.);

- rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1743 z pózn. zm.).

 

 

Rejestr zmian dla: II Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów z siedzibą w Zabrzu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-01-08
Publikacja w dniu:
2019-01-08
Opis zmiany:
korekta adresu email
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Kierownik Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2016-01-13
Publikacja w dniu:
2016-01-13
Opis zmiany:
Aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2016-01-01
Publikacja w dniu:
2016-01-11
Opis zmiany:
Aktualizacja strony
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2014-05-09
Publikacja w dniu:
2014-05-12
Opis zmiany:
aktualizacja adresu RODK w Zabrzu