Alimenty zagraniczne

  W przypadku gdy zdecyduje się Pani/Pan na realizację alimentów od dłużnika zamieszkałego za granicą należy zwrócić się do tutejszego sądu, z prośbą o pomoc w opracowaniu wniosku o realizację alimentów od dłużnika zamieszkałego za granicą, celem udzielenia pomocy w sporządzeniu wniosku skierowanego do właściwego organu państwa w którym ma przebywać dłużnik alimentacyjny. 

Wniosek taki należy złożyć przez pocztę lub w biurze podawczym tut. sądu. Po otrzymaniu takiego wniosku tut. Sąd skontaktuje się z Państwem w celu opracowania wniosku o realizację alimentów od dłużnika przebywającego za granicą.

I. Dotyczy państw UE

   W związku z wejściem w życie od dnia 18 czerwca 2011 roku w państwach członkowskich Unii Europejskiej Rozporządzenia Rady (WE) Nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.U.UE.L.2009.7.1), istnieje możliwość:

 1. dochodzenia roszczeń alimentacyjnych – dla orzeczeń wydanych przez sądy polskie po dacie 1 maja 2004 roku – od dłużników zamieszkałych w krajach członkowskich Unii Europejskiej z wyłączeniem Danii.
 2. Wysłania wniosku o ustalenie adresu dłużnika przebywającego w krajach UE, w sytuacji podania kraju jego miejsca pobytu.

W przypadku Bułgarii i Rumunii niniejsze Rozporządzenie ma zastosowanie do orzeczeń wydanych przez sądy polskie po dniu 1 stycznia 2007 roku.

Natomiast w przypadku legitymowania się orzeczeniem sądu polskiego wydanego w dacie sprzed 1 maja 2004 roku (a w przypadku dłużnika zamieszkałego na terytorium Bułgarii lub Rumunii orzeczenie sądu sprzed 1 stycznia 2007 roku), istnieje możliwość dochodzenia roszczeń alimentacyjnych od dłużników zamieszkałych za granicą, gdy znany jest adres zamieszkania bądź adres pracodawcy dłużnika, w trybie Konwencji Nowojorskiej z dnia 20.06.1956 r. (Dz. U. z 1961 r., Nr 17, poz. 87 i 88).

Wykaz dokumentów, jakie należy przedłożyć w sprawie o dochodzenie roszczeń alimentacyjnych od dłużników zamieszkałych za granicą na terenie UE w sytuacji, gdy znany jest adres zamieszkania bądź adres pracodawcy dłużnika – na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) Nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (dla orzeczeń wydanych po dniu 1 maja 2004 roku, natomiast w przypadku Bułgarii i Rumuni dla orzeczeń wydanych po dniu 1 stycznia 2007 roku):

 1. Prośba strony o pomoc w opracowaniu wniosku lub ustaleniu adresu dłużnika. (pdf ~204kB) (doc ~29kB)
 2. WNIOSEK WIERZYCIELA + Pouczenie (pdf ~560kB) (doc ~63kB)
 3. odpis orzeczenia (wyrok, postanowienie, ugoda) zasądzającego alimenty w formie przeznaczonej do wysyłki za granicę – z poświadczeniem dat prawomocności i wykonalności wraz z:

  • wyciągiem z orzeczenia/ugody sądowej w sprawie zobowiązań alimentacyjnych nieobjętego(-ej) postępowaniem w sprawie uznania ani stwierdzenia wykonalności – tj. Załącznikiem Nr I do Rozporządzenia Rady (WE) Nr 4/2009 dla orzeczeń sądów polskich wydanych po dniu 18 czerwca 2011 roku oraz powództw wniesionych z tą datą - w języku polskim i właściwym dla państwa dłużnika.

  • wyciągiem z orzeczenia/ugody sądowej w sprawie zobowiązań alimentacyjnych objętego(-ej) postępowaniem w sprawie uznania i stwierdzenia wykonalności – tj. Załącznikiem Nr II do Rozporządzenia Rady (WE) Nr 4/2009 dla orzeczeń sądów polskich wydanych do 18 czerwca 2011 roku, w języku polskim i właściwym dla państwa dłużnika.

  Wniosek o wydanie odpisu orzeczenia (wyroku, postanowienia, ugody) (pdf ~197kB)(doc ~31kB)

 4. Odpis aktu małżeństwa w sytuacji zmiany nazwiska.
 5. Szczegółowe zestawienie zaległości alimentacyjnych z podziałem na lata i miesiące, uwzględniające wykaz dokonanych wpłat tytułem alimentów wraz z podaniem wpłaconych kwot, waluty, dat dokonania wpłat oraz całkowitej kwoty zadłużenia alimentacyjnego, każdy rok na osobnej karcie, na formularzu - ArrearsExcelform_EU_PL.xlsm ~289kB (Uwaga: Arkusz do poprawnej pracy wymaga uruchomienia makr) (wersja papierowa ArrearsExcelform_EU_PL.pdf ~1,1MB)
 6. Aktualne zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, zawierające prawdopodobną datę zakończenia nauki (w przypadku uprawnionych po 16. roku życia).

 

W przypadku dochodzenia roszczeń alimentacyjnych od dłużników zamieszkałych na terytorium Danii odpis orzeczenia zasądzającego alimenty z poświadczeniem dat prawomocności i wykonalności właściwym dla obrotu zagranicznego należy przedłożyć wraz z wyciągiem z orzeczenia/ugody sądowej w sprawie zobowiązań alimentacyjnych objętego (-ej) postępowaniem w sprawie uznania i stwierdzenia wykonalności – tj. Załącznikiem Nr II do Rozporządzenia Rady (WE) Nr 4/2009.

 

II. Dotyczy państw: Algieria, Argentyna, Australia, Barbados, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Burkina Faso,Chile, Czarnogóra, Ekwador, Filipiny, Gwatemala, Haiti, Izrael, Kazachstan, Kirgistan, Kolumbia, Macedonia, Maroko, Meksyk, Mołdawia, Monako, Niger, Nowa Zelandia, Pakistan, Republika Środkowo – Afrykańska, Serbia, Seszele, Sri Lanka, Surinam, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Urugwaj, Watykan, Zielony Przylądek.

Wykaz dokumentów, jakie należy przedłożyć w sprawie o dochodzenie roszczeń alimentacyjnych od dłużników zamieszkałych za granicą – na podstawie Konwencji Nowojorskiej z dnia 20.06.1956r. (Dz. U. z 1961 r., Nr 17, poz. 87 i 88) – w sytuacji, gdy znany jest adres zamieszkania bądź adres pracodawcy dłużnika:

 1. Prośba strony o pomoc w opracowaniu wniosku lub ustaleniu adresu dłużnika. (pdf ~204kB) (doc ~29kB)
 2. WNIOSEK WIERZYCIELA + Pouczenie (pdf ~560kB) (doc ~63kB)
 3. Odpis skrócony aktu urodzenia (dla dziecka ze związku małżeńskiego), odpis zupełny aktu urodzenia (dla dziecka spoza związku małżeńskiego),
 4. Odpis orzeczenia (wyrok, postanowienie, ugoda) zasądzającego alimenty w firmie przeznaczonej do wysyłki za granicę – z poświadczeniem prawomocności i wykonalności. Wniosek o wydanie odpisu orzeczenia (wyroku, postanowienia, ugody) (pdf ~197kB)(doc ~31kB)
 5. Odpis dowodu doręczenia pozwanemu dokumentów wszczynających postępowanie, w formie przeznaczonej do wysyłki za granicę.
 6. Numer konta bankowego wraz z pełną nazwą banku, kodami: IBAN, SWIFT, BIC.
 7. Adres zamieszkania dłużnika bądź adres pracodawcy dłużnika,
 8. Szczegółowe zestawienie zaległości alimentacyjnych z podziałem na lata i miesiące, uwzględniające wykaz dokonanych wpłat tytułem alimentów wraz z podaniem wpłaconych kwot, waluty, dat dokonania wpłat oraz całkowitej kwoty zadłużenia alimentacyjnego, każdy rok na osobnej karcie.
 9. Aktualne zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, zawierające prawdopodobną datę zakończenia nauki (w przypadku uprawnionych po 16. roku życia).

 

III. Dotyczy: USA, Ukraina, Norwegia.

W związku w obowiązywaniem w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Norwegii oraz na terenie Ukrainy Konwencji Haskiej z dnia 23 listopada 2007 r. o międzynarodowym dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych przeznaczonych na rzecz dzieci i innych członków rodzin, uprzejmie informuje się, iż w sytuacji zamiaru dochodzenia roszczeń alimentacyjnych od dłużnika mającego miejsce zamieszkania w USA należy złożyć:

 1. Prośba strony o pomoc w opracowaniu wniosku lub ustaleniu adresu dłużnika. (pdf ~204kB) (doc ~29kB)
 2. WNIOSEK WIERZYCIELA + Pouczenie (pdf ~560kB) (doc ~63kB)
 3. Odpis orzeczenia (wyrok, postanowienie, ugoda) zasądzającego alimenty w firmie przeznaczonej do wysyłki za granicę – z poświadczeniem prawomocności i wykonalności. Wniosek o wydanie odpisu orzeczenia (wyroku, postanowienia, ugody) (pdf ~197kB)(doc ~31kB)
 4. Dokumenty wymienione we wspomnianej wyżej Konwencji.
 
 

Odpis orzeczenia (wyrok, postanowienie, ugoda) zasądzającego alimenty w formie przeznaczonej do wysyłki za granicę – z poświadczeniem prawomocności i wykonalności oraz wyciągi z orzeczenia, a także dowód doręczenia pozwanemu dokumentów wszczynających postepowanie są wydawane przez sąd wydania orzeczenia.
W celu uzyskania tych dokumentów należy złożyć stosowny wniosek do sądu, który wydał orzeczenia na formularzu „Prośba o sporządzenia i wydanie odpisu prawomocnego wyroku”
.

 


Rejestr zmian dla: Alimenty zagraniczne

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-26
Publikacja w dniu:
2019-06-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-26
Publikacja w dniu:
2019-06-26
Opis zmiany:
edycja zawartości
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-26
Publikacja w dniu:
2019-06-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2019-06-26
Publikacja w dniu:
2019-06-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Zastępca Redaktora strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Michał Skrzypiec
Dokument z dnia:
2019-06-26
Publikacja w dniu:
2019-06-26
Opis zmiany:
Nowa grupa Alimenty Zagraniczne