Sprawa Czynna

Sygnatura sprawy:
VII Kow 5017/2017
Wydział:
VII Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
Data:
2017-11-30
Godzina:
00:00
Przewodniczący
SSO Bogdan Jajszczok
Status:
Czynna