Sprawa Czynna

Sygnatura sprawy:
VII Kow 1522/2018
Wydział:
VII Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych
Data:
2018-04-30
Godzina:
11:00
Przewodniczący
SSO Bogdan Jajszczok
Status:
Czynna