Informacje dla interesantów

W tej części serwisu znajdą Państwo wiele praktycznych informacji dedykowanych w szczególności:

 

 

  • stronom postępowań, a więc w szczególności informacje o/dla:


opłatach sądowych,


godzinach urzędowania sądu,

 

dostępnych formach pomocy prawnej,

 

przysługujących stronom prawach i obowiązkach

(w broszurach informacyjno-edukacyjnych),

 

formie i treści pozwów i innych pism sądowych,

(w wzorach pism procesowych zawartych w w/w broszurach

oraz w zakładce dokumenty i formularze),

 

numerach kont bankowych na które należy dokonywać wpłat,

 

  • osobom pokrzywdzonym i potrzebującym pomocy, a więc w szczególności informacje o:

 

podmiotach udzielających bezpłatnej pomocy prawnej,

 

instytucjach i organizacjach udzielających wsparcia psychologicznego,

 

placówkach i instytucjach realizujących zadania w zakresie leczenia, oddziaływań terapeutycznych

i programów korekcyjno - edukacyjnych,

 

  • oferentom i kontrahentom,

 

  • kandydatom na:

 

mediatorów, ławników, biegłych, lekarzy sądowych.

Rejestr zmian dla: Informacje dla interesantów

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Wytworzył:
Sonia Podżorska - Redaktor strony internetowej - BIP Sądu Okręgowego w Gliwicach
Opublikował:
Sonia Podżorska
Dokument z dnia:
2012-09-21
Publikacja w dniu:
2012-09-21
Opis zmiany:
b/d